Oğuzname (Kazan Nüshası) Kesit Yayınları e-kitap

Ev | Oğuzname (Kazan Nüshası) Kesit Yayınları e-kitap

Oğuzname (Kazan Nüshası) Kesit Yayınları e-kitap

Oğuzname (Kazan Nüshası) Kesit Yayınları e-kitap indir

Yazar :

Oğuzname (Kazan Nüshası) Oğuzname, insanoğlunun yaratıldığı günden itibaren bütün Türklerin uzak tarihini, atalarını, nesilerini, toplum yapısını, özelikle devlet yapısını, dilini, hukukunu, geleneklerini ve yaşayış tarzını daha çok rivayetlere dayanarak anlatan eserdir. Dolayısıyla Oğuzname, özelikle, Oğuz Türklerinin kimlik belgesidir. Bu çalışma, Kazan Fenler Akademisine bağlı G. İbrahimov adına Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsünün Elyazmalar ve Tekstoloji Mirashanesinde yer alan Oğuzname’ye dayanmaktadır. Kazan’da bulunmasından dolayı esere, Kazan Oğuznamesi adı verilmiştir. Eseri önemli kılan unsurlardan birisi, belki de en önemlisi içerisinde bulunan Oğuz boyları damgalarıdır. Bu eser, “Giriş”, “Dil İncelemesi”, “Metin”, “Dizin” ve “Tıpkıbasım” bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, genel olarak Oğuznameler hakında bilgi verilmiş, daha sonra da üzerinde araştırmalar ve incelemeler yaptığımız Kazan Oğuznamesi tanıtılmıştır. Dil İncelemesi bölümünde, metinde geçen bütün kelime ve ekler teker teker incelenmiş, özelik gösteren bütün kelimeler üzerinde durulmuştur. Metin bölümünde, Oğuzname’nin yeni yazıya aktarılmış biçimi bulunmaktadır. Dizin bölümünde, eserde bulunan bütün kelime ve eklerin yer aldığı bir dizin yapılmıştır. Tıpkıbasım bölümünde ise eserin fotoğrafı verilmiştir.

Oğuzname (Kazan Nüshası) Kesit Yayınları eBook indir bedava

 • Yazar:
 • Yayımcı:
 • Yayın tarihi:
 • kapak:
 • Dil:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar: Normal Boy
 • Ağırlık:
 • Ciltli:
 • Dizi:
 • sınıf:
 • Yaş:
 • Yazar:
 • Fiyat: 41,30 TL

Kitap eleştirileri

Oğuzname (Kazan Nüshası)

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Oğuzname (Kazan Nüshası) okumak itibaren EasyFiles

3.8 mb. indir kitap

Oğuzname (Kazan Nüshası) indir itibaren OpenShare

3.5 mb. indir ücretsiz

Oğuzname (Kazan Nüshası) indir itibaren WeUpload

5.4 mb. okumak kitap

Oğuzname (Kazan Nüshası) indir itibaren LiquidFile

4.3 mb. indir

Oğuzname (Kazan Nüshası) Kesit Yayınları eBook indir bedava

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Oğuzname (Kazan Nüshası) okumak içinde djvu

5.8 mb. indir DjVu

Oğuzname (Kazan Nüshası) indir içinde pdf

5.6 mb. indir pdf

Oğuzname (Kazan Nüshası) indir içinde odf

4.7 mb. indir ODF

Oğuzname (Kazan Nüshası) indir içinde epub

5.1 mb. indir ePub

İlgili kitaplar

blog-2

Kıssa-i Ashabü’l Kehf

Meclis-i ‘uşâka gel nûş eyle sahbâ-yıkadîm Nitekim nûş eyledi Ashâb-ı Kehf’ive’r-Rakîm ‘Âlem-i ‘ışk içre bir bezm-i safâbastitmişem Kim girer ol bezme bûy-ı yârdan olur şemîm (Kısa-i Ashâbü’l-Kehf’den)....
blog-2

Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2 - Hayati Develi

Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2 - Hayati Develi Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, size bin yılık kültürel birikimin kapılarını açacak bir anahtardır. Bu kılavuz ile Osmanlı Türkçesini kolaydan zora, temel bilgilerden ayrıntıya doğru u...
blog-2

Tarihi Türk Lehçeleri; Karahanlıca, Harezmce, Kıpçakça Dersleri

Tarihi Türk Lehçeleri, Karahanlıca, Harezmce, Kıpçakça Dersleri Yaklaşık olarak X. yüzyıldan başlayıp XV. yüzyıla kadar uzayan dönem, Türk tarihinde bir yeniden oluşum dönemidir. Çeşitli sebeplerle yerinden kalkmış, yeni co...
blog-2

Din Antropolojisi-Ali Coşkun

Din Antropolojisi-Ali Coşkun Din Antropolojisi - Ali Coşkun Bugün Türkiye’mizde ilahiyat fakültelerinde bir anabilim dalı olarak varlık kazanmasa da daha çok din sosyologları tarafından seçmeli bir ders olarak okutulmakt...