Hasad Zeytin Yetiştiriciliği Kitabı Hasad e-kitap

Ev | Hasad Zeytin Yetiştiriciliği Kitabı Hasad e-kitap

Hasad Zeytin Yetiştiriciliği Kitabı Hasad e-kitap

Hasad Zeytin Yetiştiriciliği Kitabı Hasad e-kitap indir

Yazar :

Hasad Zeytin Yetiştiriciliği Kitabı Hasad Yayınlarından çıkan Zeytin Yetiştiriciliği kitabı ebatları 15. 5x21. 5 cm olup renkli baskı ve kuşe kağıda basılmıştır. İçindekiler kısmını aşağıdan inceleyebilirsiniz. İÇİNDEKİLER DISTORT- ZEYTİN AĞACININ KISA TARİHÇESİ DISTORT- DÜNYADA ZEYTİN VARLIĞININ   DAĞILIMI VE ÜLKEMİZİN YERİ DISTORT- BOTANİK ÖZELİKLERİ 1- Sistematik Dağılımı 2- Ağacın Genel Karakterleri a) Odun Yapısı b) Kök ve Saçak Yapısı carcinoma) Yaprak Karakteri ve Ömrü d) Tomurcuk Oluşumu,   Çiçeklenme ve Meyveye Dönüşüm e) Tohum Oluşumu ve Olgunlaşması f)  Ağacın Taç Yapısı g) Zeytin Çeşitlerinin Meyve Karakterleri IV- STANDART ZEYTİN ÇEŞİTLERİMİZ VE   BAZI ÖZELİKLERİ - AYVALIK (Edremit Yağlık, - Şakran, Midili, Ada Zeytini - BÜYÜK TOPAK ULAK (Topak Aşı) - ÇAKIR - ÇEKİŞTE (Kırma, Memeli) - ÇELEBİ (İznik Çelebi) - ÇİLİ (Tekir, Provens, Goloz) - DOMAT - EDİNCİK SU (Erdek Su, Su Zeytini) - EĞRİBURUN - ERKENCE (İzmir Yağlık, Yerli Yağlık) - GEMLİK (Triliye, Kaplık, Kıvırcık, Kara) - HALHALI - İZMİR SOFRALIK - KALEMBEZİ - KAN ÇELEBİ - KARAMÜRSEL SU (Su Zeytini, Kalamata) - KİLİS YAĞLIK - KİRAZ (Kiraz, Topan ve Oval Kiraz - Adlı İki Tipi Var) - MANZANİLA (Manzanilo) - MEMECİK (Taşarası, Aşıyel, Tekir, - Gülümbe, Şehir, Yağlık) - MEMELİ (Emiralem, Ak Zeytin, Çekişte) - NİZİP YAĞLIK - SAMANLI (Tatlı Zeytin) - SARI HAŞEBİ (Haşebi) - SARI ULAK - SAURANİ (Savrani) - TAVŞAN YÜREĞİ (Ters Yaprak) - USLU - YAĞ ÇELEBİ EDGE- FİZYOLOJİK ÖZELİKLERİ a) Genel Bilgiler b) Kök-Saçak Sistemi Fizyolojisi carcinoma) Topraküstü Fizyolojisi d) Fotosentez Mekanizması ve Ürünleri e) Fotosentezi Etkileyen Faktörler f) Fotosentez Ürünlerinin Taşınması g) Terleme (Respirasyon) h) Bazı Tavsiyeler VI- ÇİÇEKLENME VE MEYVEYE DÖNÜŞÜMÜ   ETKİLEYEN FAKTÖRLER a) Genel Seyir b) Çiçeklerin Dölenmesi carcinoma) Meyve Atma VI- ZEYTİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI   (SİSLEME YÖNTEMİYLE   ZEYTİN FİDANI ÜRETİMİ) 1. SİSLEME YÖNTEMİ İLE ZEYTİN FİDANI   ÜRETİMİNİN ESASLARI 2. SİSLEME SERASININ KURULMASI 2. 1. Yastıklar 2. 2. Isıtma Sistemi 2. 3. Havalandırma 2. 4. Gölgeleme 2. 5. Köklendirme Ortamları 3. SİSLEME SİSTEMİNİN KURULMASI 4. SİSLEME İLE ZEYTİN FİDANI ÜRETİMİ 4. 1. Çeliklerin Alınması 4. 1. 1. Çeliklerin Alınma Zamanı 4. 1. 2. Dalar Üzerinde Çeliklerin Alınma Yeri 4. 2. Çeliklerin Hazırlanması 4. 3. Çeliklerin Büyümeyi Düzenleyici   Madelerle Muamelesi a) Ticari Toz Preparatlar b) Çözelti Daldırma Yöntemi 4. 4. Çeliklerin Sisleme Yastıklarına Dikilmesi 4. 5. Sisleme Süresince Çeliklerin Bakımı 4. 6. Sisleme Serasında Köklenme Süresi 4. 7. Çeliklerin Şaşırtılması 4. 8. Çeliklerin Bakım Parselerine Yerleştirilmesi VI- YENİ ZEYTİN BAHÇELERİNİN   KURULMASINDA GENEL KRİTERLER a) İklim Şartları b) Toprak Şartları carcinoma) Su Şartları d) Alınacak Ön Tedbirler e) Fidan Temini ve Çeşitlerin Seçimi f) Fidan Dikiminde Dikat Edilecek Kuralar g) Diğer Tedbirler IX-ZEYTİN AĞACININ BUDANMASI 1. Zeytin Ağacının Büyüme ve   Dalanma Özelikleri 1. 1. Oburlar 1. 2. Yedek Dalar 1. 3. Yılık Sürgünler 2. Zeytin Ağacında Bulunan Göz ve   Tomurcuklar 2. 1. Yan Tomurcuk (Esas) 2. 2. Yedek Göz 2. 3. Tepe Tomurcuk 3. Budamada Yapılan Kesimler ve   İşlemler 3. 1. Seyreltme 3. 2. Uç Alma 4. Budamanın Etkileri 5. Budama Tekniği İlkeleri 6. Zeytinde Şekil Budaması 6. 1. Şekil Budamasında   Dikat Edilecek Hususlar 7. Verim Budaması 7. 1. Verim Budamasının Amaçları 7. 2. Budama Aralıkları ve Zamanı 7. 3. Budamanın Planlanması 8. Gençleştirme Budaması 8. 1. İskelet Budaması 8. 2. Ana Dalardan Gençleştirme 8. 2. 1. Aşamalı Olarak   Ana Dalardan Gençleştirme 8. 2. 2. Ana Dalardan Kabaklama 8. 2. 3. Büyük Hacimli Ağaçların Gençleştirilmesi 8. 3. Dipten Gençleştirme 8. 3. 1. Aşamalı Olarak Dipten Gençleştirme 8. 3. 2. Dipten Kabaklama 8. 4. Kök Kesme İle Gençleştirme 8. 4. 1. Kök Kesme İle Birlikte Ana Ağacın   Aşamalı Olarak Kaldırılması 8. 4. 2. Habit Ghariane UNEXPLAINED- ZEYTİN AĞAÇLARININ SU İSTEĞİ VE   SULAMA SEYRİ a) Zeytinin su ihtiyacı b) Yeni Bahçelerde Sulamanın Önemi carcinoma) Yetersiz Suyun Riskleri d) Aşırı Suyun Riskleri e) Su İdaresi f) Su İdaresine Yönelik Pratik Bilgiler g) Sulama XI- ZEYTİN AĞAÇLARINDA   BESİN MADESİ   ALIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER a) Genel Bilgiler b) Bitki Besin Elementlerinin   Toprak Solüsyonundaki Formları carcinoma) Zeytin Toprağında PH d) Katyon Değişim Kapasitesinin   İyileştirilmesine Yönelik Tedbirler e) Endanger Faktörleri f) Zeytin Ağacına Genel Bakış ve Gübreleme XI- ZEYTİN BESİN MADESİ   NOKSANLIKLARI VE TANIMLARI a) Dikatli Gözlemler b Yaprak Analizleri ve Önemi carcinoma) Toprak Analizleri XI- ZEYTİN KÜLTÜRÜNDE   ZİRAİ MÜCADELE SORUNLARI a) Ülkemiz Zeytinciliğinde Önemli Zararlılar 1. Kabuklu Bitler (Koşniler) 2. Zeytin Pamuklu Biti 3. Zeytin Güvesi 4. Zeytin Çiçek Sap Sokanı 5. Zeytin Sineği a) Ülkemiz Zeytinciliğinde Önemli Hastalıklar - Zeytin Dal Kanseri Hastalığı - Zeytin Yaprak Halkalı Leke Hastalığı - Phytophthora Kök, Dal ve Yaprak Çürüklüğü - Armilaria Kök Çürüklüğü - Diplodia Yara ve Çürüklüğü - Verticilium Solgunluğu - Zeytin Zararlılarına Karşı İlaç Tavsiyeleri - Zeytin Hastalıklarına Karşı İlaç Tavsiyeleri XIV- ZEYTİN AĞAÇLARINDA   MEYVE SEYRELTMESİ a) Meyve Seyreltmesinin Kriterleri b) NA’nın Uygulama Prensipleri carcinoma) NA’nın Tanımı ve Özelikleri XV- HASADA KADAR MEYVENİN GELİŞİMİ   VE HASAT OLGUNLUĞU a) Genel Seyir b) Normal ve Aşırı Döküm carcinoma) Meyve Oluşumunun Normal Gelişim Şartları d) Hasat Olgunluğu e) Hasat Şekileri XVI- HASADI YAPILAN   ÜRÜNÜN İŞLENMESİ a) Zeytinyağı İmalatı ve Tipleri b) Sofralık Salamura Üretimi XVI- ZEYTİNİN VE ZEYTİN YAĞININ   BESLENMEDEKİ YERİ VE   ÖZELİKLERİ a) Sofralık Zeytin b) Zeytinyağı ve Sağlık Açısından Önemi XVI- ÜLKEMİZ ZEYTİNCİLİĞİNİN   SORUNLARI a) Genel Sorunlar b) Özel Sorunlar carcinoma) Sorunların Sonuçları d) Sorunların Çözümü.

Hasad Zeytin Yetiştiriciliği Kitabı Hasad eBook indir bedava

 • Yazar:
 • Yayımcı:
 • Yayın tarihi:
 • kapak:
 • Dil:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar:
 • Ağırlık:
 • Ciltli:
 • Dizi:
 • sınıf:
 • Yaş:
 • Yazar:
 • Fiyat: 37,62 TL

Kitap eleştirileri

Hasad Zeytin Yetiştiriciliği Kitabı

kohut_design

I just barely finished listening to this book on tape, and I'm surprised by how much I liked it. I got hooked pretty quickly, though at first the book was very confusing because the author kept switching narratives and stories. At first, you were hearing the story from one man's perspective, then suddenly the book's narrative shifted to a completely different narrative that seemed entirely unrelated. But, once the narratives stopped jumping to seemingly random people, the story was incredibly intriguing and kept me guessing right to the end (okay, not ALL the way to the end--I actually figured out the "secret" before the main character, but still). I was really fascinated by the description of alamancy and its powers, as well as the caste society in which the majority, and lower-class, are so incredible beaten down. It was heart-wrenching to think of what humans will do to each other (while this is a fictional story, you can't help but see parallels to other current and previous societies). My only complaint about this book was the sometimes-graphic violence. Personally, I am very sensitive to violence that a.) can occur in real life, and b.) is the result, either directly or indirectly, of the wickedness or cruelty of someone (as opposed to fantastical violence of mythical beasts). This book was a little graphic about murders, capital punishments, and other such violent deaths that I sometimes had a hard time listening to the story. But, other than that, I really enjoyed this book and am excited to continue the series.

2020-09-20 07:43

lijung_lin

Başka bir şüpheli, Fielding tarafından koltuk romanınızın kenarında oturun! Arka kapak: "Bonnie Wheeler mükemmel bir yaşam sürdü: öğretmen olarak ödüllendirici bir iş, başarılı bir TV direktörü ile mutlu bir evlilik, genişleyen bir banliyö evi ve sevimli üç yaşındaki kızı Amanda. kocası eski karısı Joan hakkında - içki, istikrarsızlık hakkında ayrıntılar.Ama Joan onu şifreli bir uyarı ile çağırıyor - tehlikede, sen ve Amanda. Ama Joan öldürüldüğünde ve Bonnie baş şüpheli olduğunda Bunun oyun olmadığını biliyor. Aniden güvenli dünyası onun etrafında çöküyor. Bir zamanlar inandığı şeyler yalanlar. Açıklamak için şok edici sırları olduğunu bildiğini düşündüğü insanlar. Amanda'yı güvende tutmak için çılgınca bir yarış - gerçekliğin kaymasını kendi kavradığını hissediyor olsa bile ... "Bana inanın, bu bir sayfa çevirici!

2020-01-06 00:22

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Hasad Zeytin Yetiştiriciliği Kitabı okumak itibaren EasyFiles

4.8 mb. indir kitap

Hasad Zeytin Yetiştiriciliği Kitabı indir itibaren OpenShare

4.7 mb. indir ücretsiz

Hasad Zeytin Yetiştiriciliği Kitabı indir itibaren WeUpload

4.9 mb. okumak kitap

Hasad Zeytin Yetiştiriciliği Kitabı indir itibaren LiquidFile

5.7 mb. indir

Hasad Zeytin Yetiştiriciliği Kitabı Hasad eBook indir bedava

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Hasad Zeytin Yetiştiriciliği Kitabı okumak içinde djvu

3.1 mb. indir DjVu

Hasad Zeytin Yetiştiriciliği Kitabı indir içinde pdf

5.2 mb. indir pdf

Hasad Zeytin Yetiştiriciliği Kitabı indir içinde odf

4.5 mb. indir ODF

Hasad Zeytin Yetiştiriciliği Kitabı indir içinde epub

5.8 mb. indir ePub

İlgili kitaplar

blog-2

Hasad Fertigasyon Kitabı

Hasad Fertigasyon Kitabı Hasad yayınlardan çıkan Fertigasyon Kitabı   15. 5x21. 5 cm ebatlarında olup renkli kuşe kağıda basılmış 160  sayfadır. Kitabın içendekiler kısmı aşağıda belirtilmiştir. İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1Gİ...
blog-2

Hasad Armut Yetiştiriciliği Kitabı

Hasad Armut Yetiştiriciliği Kitabı Hasad yayınlardan çıkan Armut Yetiştiriciliği Kitabı 15.5x21.5 cm ebatlarında olup renkli kuşe kağıda basılmış 96 sayfadır.Kitabın içendekiler kısmı aşağıda belirtilmiştir.İÇİNDEKİLER ...
blog-2

Hasad Sızma Zeytinyağı ve Kalite Faktörleri Kitabı

Hasad Sızma Zeytinyağı ve Kalite Faktörleri Kitabı Yazar    :    Prof. Dr. Ali Bayrak Arş. Grv. Mustafa KIRALAN ISPN    :    978-975-837-65-7 Boyut    :    15.5x21.5 Sayfa    :    80 Kağıt    :    1. Hamur Baskı    :    Ren...
blog-2

Hasad Tarımda Sulama ve Gübreleme Kitabı

Hasad Tarımda Sulama ve Gübreleme Kitabı Hasad yayınlardan çıkan Tarımda Sulama ve Gübreleme Kitabı 15. 5x21. 5 cm ebatlarında olup renkli kuşe kağıda basılmış 272 sayfadır....