Temel Yayınları tüm kitaplar Temel Yayınları e-kitap

Ev | Temel Yayınları tüm kitaplar Temel Yayınları e-kitap

Kitap Türleri

Temel Yayınları tüm kitaplar Temel Yayınları e-kitap indir

blog-2

Yüce Divan Sorgulaması

Mondros Mütarekesi ardından Talat, Enver ve Cemal Paşa gibi üçİtihatçı lider bir Alman torpidosu ile İstanbul’dan kaçtılar (1-2 Kasım 1918). Bunun üzerine Divaniye (Irak) Mebusu Fuad Bey Meclis-i Mebusan’a verdiği önerge i...