Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar tüm kitaplar Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar e-kitap

Ev | Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar tüm kitaplar Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar e-kitap

Kitap Türleri

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar tüm kitaplar Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar e-kitap indir

blog-2

20. Yüzyılda Türkiye’de Popüler Müzikler

...
blog-2

Öğretim Liderliği

Öğretim Liderliği Türkiye 20 li yılara başka konularda olduğu gibi eğitimle ilgili pek çok sorunla birlikte girmektedir. Merkezi yönetimler tarafından eğitim sistemiyle ilgili olarak hazırlanan değişik stratejileri yanında ...
blog-2

Çocuk Ruh Sağlığı

...
blog-2

Sanat Eğitimi Ve Görsel Sanatlar Öğretimi - Abdullah Ayaydın

Sanat Eğitimi Ve Görsel Sanatlar Öğretimi - Abdulah Ayaydın "Sanat Eğitimi" ve "Görsel Sanatlar Öğretimi" kitabı, genelde üniversiteler ile alana yönelik liselerin sanat eğitimi ve öğretimiyle ilişkili programları, özelde i...
blog-2

Eğitimde Yeni Yönelimler

Eğitimde Yeni Yönelimler Bu yapıt 21. yüzyıl eğitim dünyasında yeni yönelimlerin neler olduğu ve nereye yöneldiği konusunda eğitim kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Ele alınan konular son on yılda eğitimde d...
blog-2

Öğretim İlke Ve Yöntemleri (Abdurrahman Kılıç)

Öğretim İlke Ve Yöntemleri (Abdurahman Kılıç) Bu kitabın temel amacı, öğretmen adaylarımızın ve öğretmenlerimizin öğretimin planlanması ve uygulanmasıyla ilgili olarak öğretmenlik mesleğinin gereği birtakım temel bilgi ve b...
blog-2

Eğitimde Yeni Değerler Eğitimde Dönüşüm

Eğitimde Yeni Değerler Eğitimde Dönüşüm Eğitimde dönüşümün amacı eğitim sisteminin tıkanıklığına çözüm üretme çabasında olan zihinlerde yeni resimler oluşmasına yardımcı olmaktır. Türk Eğitim Sisteminin classification yapıl...
blog-2

Psikolojik, Sosyal ve Bedensel Açıdan Yaşlılık - Lütfü İlgar

...
blog-2

Farklılıkları Yönetme

Farklılıkları Yönetme Bilgi ve küreseleşmenin egemen olduğu çağımızda her alanda yaşanan hızlı değişim örgütleri de etkilemektedir. Bu süreçte örgütler farklılıkların ön plana çıktığı çok kültürlülüğe doğru evrilirken insan...
blog-2

Eğitim Sosyolojisi-Murat Kaymak

Eğitim Sosyolojisi-Murat Kaymak Eğitim Sosyolojisi - Öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerinde uygulanan eğitim programlarının en eksik yönlerinden smoke felsefe ve sosyoloji derslerinin göz ardı edilmesidir. Bazı ana ...
blog-2

Genel Fizik-2 - İbrahim Karaca

...
blog-2

Yapılandırmacı Öğretimde Matematik Problemlerini Çözebilme Yöntemleri

...
blog-2

İlkokulda Matematik Öğretimi

...
blog-2

Eğitimde Değişim Yöntemi

...
blog-2

Türkçe Ders Kitabı Çözümlemeleri

Türkçe Ders Kitabı Çözümlemeleri "Öğretim ortamlarında belirlenmiş olan hedeflere ulaşmak amacıyla birçok öğretim/öğrenim etkinliği gerçekleştirilir. Bu etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için birtakım araç-gereçlere ger...