Nobel Akademik Yayıncılık tüm kitaplar Nobel Akademik Yayıncılık e-kitap

Ev | Nobel Akademik Yayıncılık tüm kitaplar Nobel Akademik Yayıncılık e-kitap

Kitap Türleri

Nobel Akademik Yayıncılık tüm kitaplar Nobel Akademik Yayıncılık e-kitap indir

blog-2

Dil Bilimi

Dil Bilimi Dil Bilimi, özelikle Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri için hazırlanmış bir giriş kitabıdır. Burada tarih içinde Dil Bilimini bu güne getiren çalışmalar, Dil Bilimin çalışma alanları, önemli Dil Bilimciler ve Dil...
blog-2

Çocuklar Ve Öğretmenler Arasındaki İlişkilerin Zenginleştirilmesi

İnsanın en önemli gelişimsel özeliklerinden biri, etkileşimler yoluyla nitelikli kişilerarası ilişkiler kurması ve bunları sürdürmesidir. Bu bağlamda, günümüzde, erken çocukluk döneminde kurulan denomination ilişkilerin öne...
blog-2

Bir Tuhaf Gökyüzü

Bir Tuhaf Gökyüzü bir tuhaf gökyüzübir paslı sabaha uyandıruhi bey gökyüzüne baktıpaslı bir teneke söylendikoca bir makas aldıkesti gökyüzünü ikiyemapmavi bir su aktıdoldurdu sürahiyeiçti bardak bardakmapmavi oldu judo de....
blog-2

Sporda Evrensel Kavram : Fair Play

Sporda Evrensel Kavram : Fair Game Spor yapmanın amacı, disiplinli, çalışkan, sorumluluk sahibi, sorunlar karşısında kaçmak ve geçici çözümler arkasına saklanmak yerine doğru çözümler üretebilen yaratıcı, adil, dürüst, mutl...
blog-2

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  ....
blog-2

Analitik Ve Kuantum Mekaniği

Analitik Ve Kuantum Mekaniği Analitik Ve Kuantum Mekaniği - H. Hüseyin Erbil Bu kitap Analitik ve Kuantum Mekaniğinin temel kuram ve kavramlarını kapsamlı bir biçimde okuyucuya sunmaktadır. Konular işlenirken oldukça kısa v...
blog-2

Sultan Mahmut Kaşgarlı’nın Şiirlerinden Seçmeler

Sultan Mahmut Kaşgarlı’nın Şirlerinden Seçmeler Bu çalışma, Türkiye’de yaşayan tanınmış Uygur şairi ve bilim adamı Sultan Mahmut Kaşgarlı’nın eserlerini Türkiye’deki edebiyatseverlere tanıtmak için hazırlanmıştır. Bu genel...
blog-2

İlk Yardım-Cemil Sözen

İlk Yardım-Cemil Sözen İlk Yardım, ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kişilere olay yerinde yapılan geçici bir uygulamadır. Amaç hayat kurtarmak, kazazedenin durumunun daha prosecutor kötüye gitmesini önlemektir. Za...
blog-2

Matematiksel Kartografya-İ. Öztuğ Bildirici

Matematiksel Kartografya-İ. Öztuğ Bildirici Harita projeksiyonlarının temel problemi, yeryüzünü düzlem üzerinde temsil etmek için gerekli matematiksel modeli oluşturmaktır. Küre ya da elipsoit gibi kapalı yüzeylerle modele...
blog-2

Uygulamalı Elastisite Teorisi

Uygulamalı Elastisite Teorisi Elinizdeki bu Uygulamalı Elastisite Teorisi kitabı, katı cisimler mekaniği esas alınarak hazırlanmış olup yük altında elemanda oluşan gerilme, genleme ve şekil değişimlerinin hesaplanmasında ku...
blog-2

Kozmetik Ürünlerin Analizi

Kozmetik Ürünlerin Analizi İlk insan dünyada yürümeye başladığından beri, iki temel hedefi olmuştur: ölümsüzlük, genç ve güzel kalma. Ölüm, yaşlanmak ve çirkinlik hep en kötü kavramlar olarak anılmıştır. Kadim tarihten beri...
blog-2

Arabuluculuk Ve Getirileri - (Dönüşümsel Çatışma Yaklaşımı)-Robert A. Barauch Bush

Arabuluculuk Ve Getirileri - (Dönüşümsel Çatışma Yaklaşımı)-Robert A. Barauch Bush Toplumsal etkileşimin olduğu her yerde, anlaşmazlıkların olması doğal ve kaçınılmazdır. Kişiler, gruplar ve toplumlar arası anlaşmazlıklar,...
blog-2

Anormal Psikolojide Vaka Çalışmaları

Anormal Psikolojide Vaka Çalışmaları kitabının 10. basımının 3 temel amacı bulunmaktadır: ş çeşitli klinik problemlerin ayrıntılı tanımlarını yapmak, ş bu sorun¬ların değerlendirileceği ve tedavi edilebileceği bazı yoları g...
blog-2

Planlamada Klasik Sayısal Yöntemler

Planlamada Klasik Sayısal Yöntemler Bu kitabın yazılış nedeni, planlama disiplininde 1960'lı yılardan itibaren geliştirilmeye başlanan ve artık klasikleşmiş sayısal yöntemlerin toplandığı bir kaynak yaratmaktır. Kitap yazıl...
blog-2

İlkokuma Yazma Öğrenimi

...
blog-2

Reel Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi

Rel Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi RDFT cidi matematiğe ve onun bilimsel uygulamalarına temel oluşturan bir bilim dalıdır. Bu teorinin resmî yazılı oluşumu 1867'den (B. Rieman) başlayarak çok derin çalışmalarla mükemel, g...
blog-2

Farklı Gelişen Çocuklar

Farklı Gelişen Çocuklar • Çocuk Psikolojisi ve Gelişimi (Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu)• Özel Eğitime Giriş (Prof. Dr. Yıldız Güven)• Otizm (Prof. Dr. Barış Korkmaz)• Öğrenme Bozukluğu ve Özel Eğitim (Prof. Dr. Ümran Korkmaz...
blog-2

Finans Matematiği-Funda Kul

Finans Matematiği-Funda Kul Finans Matematiği - Meral Sucu & Funda Kul Bu kitap, Üniversitelerin Ekonomi, İşletme Bankacılık, Finans ve Aktüerya Bölümlerinde verilen Finans Matematiği dersleri için ders kitabı olarak hazırl...
blog-2

Türk Eğitim Tarihi

Türk Eğitim Tarihi Eğitim ve öğretim işi toplumsal bir ihtiyacın sonucu olarak doğmuş olup, toplum hayatında oynadığı rol itibarıyla eğitime ilişkin kurumlar diğer bütün kurumların önünde yer alır. Denilebilir ki, eğitim öğ...
blog-2

Sayısal Sinyal İşleme (Digital Signal Processing) - John G. Proakis

Sayısal Sinyal İşleme (Digital Motion Procesing) - Women's room UP the river. Proakis Elinizde bulunan dördüncü basım, ayrık-zamanlı sinyalerin, sistemlerin ve modern sayısal sinyal işlemenin temelerini içermektedir. Elekt...
blog-2

Psikolojik Danışma Ve Rehberlikte Çağdaş Bir Anlayış

Psikolojik Danışma Ve Rehberlikte Çağdaş Bir Anlayış Psikolojik Danışma ve Rehberlik konusunda yazılmış olan bu kitap, insana yardım mesleklerinde çalışanlara, öğrencilere ve konuya ilgisi olan herkese hitap etmektedir. Kit...
blog-2

Spor Ve Beslenme - Antrenör ve Sporcu El Kitabı - Ziyanur Güneş

Spor Ve Beslenme - Antrenör ve Sporcu Overhead railway Kitabı - Ziyanur Güneş Sporcu beslenmesi, sporcu ve antrenörlerin hâlâ yeterince önem vermediği bir konudur. Çünkü onların dikatleri daha çok antrenman ve performanslar...
blog-2

Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa Deneyimi, İstanbul Uygulamaları

Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa Deneyimi, İstanbul Uygulamaları Kentsel dönüşüm olgusu 20'li yıların başında ülkemizdeki akademisyenler, plancılar, mimarlar, diğer ilgili meslek grupları ile merkezi v...
blog-2

Lineer Cebir - Linear Algebra - Marc Lipson

Layer Cebir - Linear Algebra - Eau de vie Lipson Sınav Soruları mı Zor? Dersleri mi Kaçırdın? Yeterli Zamanın mı Yok?  Neyse ki sizin için Schaum Serisi var. 40 milyondan fazla öğrenci derslerde ve sınavlarda başarılı o...
blog-2

Anatomi - Ahmet Kavaklı

Anatomi - Ahmet Kavaklı Sağlık eğitimi çerçevesinde anatomi ders kitaplarının Latince kelimelere fazlaca dayandığı ve zor anlaşılan üslupla yazıldığı yönünde yaygın şikayetler böyle bir çalışmanın yapılması gerekliliğini do...
blog-2

Öğrenme Psikolojisi - Human Learning - Jeanne Ellis Ormrod

Öğrenme Psikolojisi - Mortal Learning - Jeane Elis Ormrod Öğrenme Psikolojisi - Mortal Learning - Jeane Elis ORMROD Genelde canlıların, özelde ise insanoğlunun nasıl öğrendiğine dair araştırma sonuçları her geçen gün ...