Nobel Akademik Yayıncılık tüm kitaplar Nobel Akademik Yayıncılık e-kitap

Ev | Nobel Akademik Yayıncılık tüm kitaplar Nobel Akademik Yayıncılık e-kitap

Kitap Türleri

Nobel Akademik Yayıncılık tüm kitaplar Nobel Akademik Yayıncılık e-kitap indir

blog-2

Dil Bilimi

Dil Bilimi Dil Bilimi, özelikle Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri için hazırlanmış bir giriş kitabıdır. Burada tarih içinde Dil Bilimini bu güne getiren çalışmalar, Dil Bilimin çalışma alanları, önemli Dil Bilimciler ve Dil...
blog-2

Çocuklar Ve Öğretmenler Arasındaki İlişkilerin Zenginleştirilmesi

İnsanın en önemli gelişimsel özeliklerinden biri, etkileşimler yoluyla nitelikli kişilerarası ilişkiler kurması ve bunları sürdürmesidir. Bu bağlamda, günümüzde, erken çocukluk döneminde kurulan denomination ilişkilerin öne...
blog-2

Bir Tuhaf Gökyüzü

Bir Tuhaf Gökyüzü bir tuhaf gökyüzübir paslı sabaha uyandıruhi bey gökyüzüne baktıpaslı bir teneke söylendikoca bir makas aldıkesti gökyüzünü ikiyemapmavi bir su aktıdoldurdu sürahiyeiçti bardak bardakmapmavi oldu judo de....
blog-2

Sporda Evrensel Kavram : Fair Play

Sporda Evrensel Kavram : Fair Game Spor yapmanın amacı, disiplinli, çalışkan, sorumluluk sahibi, sorunlar karşısında kaçmak ve geçici çözümler arkasına saklanmak yerine doğru çözümler üretebilen yaratıcı, adil, dürüst, mutl...
blog-2

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  ....
blog-2

Analitik Ve Kuantum Mekaniği

Analitik Ve Kuantum Mekaniği Analitik Ve Kuantum Mekaniği - H. Hüseyin Erbil Bu kitap Analitik ve Kuantum Mekaniğinin temel kuram ve kavramlarını kapsamlı bir biçimde okuyucuya sunmaktadır. Konular işlenirken oldukça kısa v...
blog-2

Sultan Mahmut Kaşgarlı’nın Şiirlerinden Seçmeler

Sultan Mahmut Kaşgarlı’nın Şirlerinden Seçmeler Bu çalışma, Türkiye’de yaşayan tanınmış Uygur şairi ve bilim adamı Sultan Mahmut Kaşgarlı’nın eserlerini Türkiye’deki edebiyatseverlere tanıtmak için hazırlanmıştır. Bu genel...
blog-2

İlk Yardım-Cemil Sözen

İlk Yardım-Cemil Sözen İlk Yardım, ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kişilere olay yerinde yapılan geçici bir uygulamadır. Amaç hayat kurtarmak, kazazedenin durumunun daha prosecutor kötüye gitmesini önlemektir. Za...
blog-2

Matematiksel Kartografya-İ. Öztuğ Bildirici

Matematiksel Kartografya-İ. Öztuğ Bildirici Harita projeksiyonlarının temel problemi, yeryüzünü düzlem üzerinde temsil etmek için gerekli matematiksel modeli oluşturmaktır. Küre ya da elipsoit gibi kapalı yüzeylerle modele...
blog-2

Uygulamalı Elastisite Teorisi

Uygulamalı Elastisite Teorisi Elinizdeki bu Uygulamalı Elastisite Teorisi kitabı, katı cisimler mekaniği esas alınarak hazırlanmış olup yük altında elemanda oluşan gerilme, genleme ve şekil değişimlerinin hesaplanmasında ku...
blog-2

Kozmetik Ürünlerin Analizi

Kozmetik Ürünlerin Analizi İlk insan dünyada yürümeye başladığından beri, iki temel hedefi olmuştur: ölümsüzlük, genç ve güzel kalma. Ölüm, yaşlanmak ve çirkinlik hep en kötü kavramlar olarak anılmıştır. Kadim tarihten beri...
blog-2

Arabuluculuk Ve Getirileri - (Dönüşümsel Çatışma Yaklaşımı)-Robert A. Barauch Bush

Arabuluculuk Ve Getirileri - (Dönüşümsel Çatışma Yaklaşımı)-Robert A. Barauch Bush Toplumsal etkileşimin olduğu her yerde, anlaşmazlıkların olması doğal ve kaçınılmazdır. Kişiler, gruplar ve toplumlar arası anlaşmazlıklar,...
blog-2

Anormal Psikolojide Vaka Çalışmaları

Anormal Psikolojide Vaka Çalışmaları kitabının 10. basımının 3 temel amacı bulunmaktadır: ş çeşitli klinik problemlerin ayrıntılı tanımlarını yapmak, ş bu sorun¬ların değerlendirileceği ve tedavi edilebileceği bazı yoları g...
blog-2

Planlamada Klasik Sayısal Yöntemler

Planlamada Klasik Sayısal Yöntemler Bu kitabın yazılış nedeni, planlama disiplininde 1960'lı yılardan itibaren geliştirilmeye başlanan ve artık klasikleşmiş sayısal yöntemlerin toplandığı bir kaynak yaratmaktır. Kitap yazıl...
blog-2

İlkokuma Yazma Öğrenimi

...
blog-2

Reel Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi

Rel Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi RDFT cidi matematiğe ve onun bilimsel uygulamalarına temel oluşturan bir bilim dalıdır. Bu teorinin resmî yazılı oluşumu 1867'den (B. Rieman) başlayarak çok derin çalışmalarla mükemel, g...
blog-2

Farklı Gelişen Çocuklar

Farklı Gelişen Çocuklar • Çocuk Psikolojisi ve Gelişimi (Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu)• Özel Eğitime Giriş (Prof. Dr. Yıldız Güven)• Otizm (Prof. Dr. Barış Korkmaz)• Öğrenme Bozukluğu ve Özel Eğitim (Prof. Dr. Ümran Korkmaz...
blog-2

Finans Matematiği-Funda Kul

Finans Matematiği-Funda Kul Finans Matematiği - Meral Sucu & Funda Kul Bu kitap, Üniversitelerin Ekonomi, İşletme Bankacılık, Finans ve Aktüerya Bölümlerinde verilen Finans Matematiği dersleri için ders kitabı olarak hazırl...
blog-2

Türk Eğitim Tarihi

Türk Eğitim Tarihi Eğitim ve öğretim işi toplumsal bir ihtiyacın sonucu olarak doğmuş olup, toplum hayatında oynadığı rol itibarıyla eğitime ilişkin kurumlar diğer bütün kurumların önünde yer alır. Denilebilir ki, eğitim öğ...
blog-2

Sayısal Sinyal İşleme (Digital Signal Processing) - John G. Proakis

Sayısal Sinyal İşleme (Digital Motion Procesing) - Women's room UP the river. Proakis Elinizde bulunan dördüncü basım, ayrık-zamanlı sinyalerin, sistemlerin ve modern sayısal sinyal işlemenin temelerini içermektedir. Elekt...
blog-2

Psikolojik Danışma Ve Rehberlikte Çağdaş Bir Anlayış

Psikolojik Danışma Ve Rehberlikte Çağdaş Bir Anlayış Psikolojik Danışma ve Rehberlik konusunda yazılmış olan bu kitap, insana yardım mesleklerinde çalışanlara, öğrencilere ve konuya ilgisi olan herkese hitap etmektedir. Kit...
blog-2

Spor Ve Beslenme - Antrenör ve Sporcu El Kitabı - Ziyanur Güneş

Spor Ve Beslenme - Antrenör ve Sporcu Overhead railway Kitabı - Ziyanur Güneş Sporcu beslenmesi, sporcu ve antrenörlerin hâlâ yeterince önem vermediği bir konudur. Çünkü onların dikatleri daha çok antrenman ve performanslar...
blog-2

Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa Deneyimi, İstanbul Uygulamaları

Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa Deneyimi, İstanbul Uygulamaları Kentsel dönüşüm olgusu 20'li yıların başında ülkemizdeki akademisyenler, plancılar, mimarlar, diğer ilgili meslek grupları ile merkezi v...
blog-2

Lineer Cebir - Linear Algebra - Marc Lipson

Layer Cebir - Linear Algebra - Eau de vie Lipson Sınav Soruları mı Zor? Dersleri mi Kaçırdın? Yeterli Zamanın mı Yok?  Neyse ki sizin için Schaum Serisi var. 40 milyondan fazla öğrenci derslerde ve sınavlarda başarılı o...
blog-2

Anatomi - Ahmet Kavaklı

Anatomi - Ahmet Kavaklı Sağlık eğitimi çerçevesinde anatomi ders kitaplarının Latince kelimelere fazlaca dayandığı ve zor anlaşılan üslupla yazıldığı yönünde yaygın şikayetler böyle bir çalışmanın yapılması gerekliliğini do...
blog-2

Öğrenme Psikolojisi - Human Learning - Jeanne Ellis Ormrod

Öğrenme Psikolojisi - Mortal Learning - Jeane Elis Ormrod Öğrenme Psikolojisi - Mortal Learning - Jeane Elis ORMROD Genelde canlıların, özelde ise insanoğlunun nasıl öğrendiğine dair araştırma sonuçları her geçen gün ...
blog-2

Kültürlerarası Din Eğitimi

Kültürlerarası Din Eğitimi Kültürlerarası eğitimin önemli bir dalı olan Kültürlerarası Din Eğitimi, küreseleşmenin tetiklediği toplumsal çoğuluktan kaynaklanan sorunlara çözümler üretme, yeni bir uzlaşı kültürü inşa ederek ...
blog-2

İlköğretim Bölümleri için Modern Fizik

İlköğretim Bölümleri için Modern Fizik Bu kitap, modern fiziğin temel kavramlarını olabildiğince basit, net ve kolay anlaşılır bir şekilde ifade etmektedir. Eserde kulanılan dilin, açık, yalın ve akıcı olmasına özen gösteri...
blog-2

Bilgisayar Bilimine Giriş - Dennis Brylow

Bilgisayar Bilimine Giriş kitabı, gerek Bilgisayar Mühendisliği gerekse diğer mühendislik alanlarındaki öğrenciler ve alana ilgi duyan diğer okuyucular için Bilgisayar Bilimleri hakında kapsamlı bir bakış kazandırmak için y...
blog-2

Bitkisel Üretimde Pratik Bilgiler-Ali Kürşat Şahin

Bitkisel Üretimde Pratik Bilgiler-Ali Kürşat Şahin Bitkisel Üretimde Pratik Bilgiler “Bitkisel Üretimde Pratik Bilgiler” adlı bu kitap bitkisel üretime ilgi duyan, bitkisel üretimde bulunacak ve bitkisel üretim yapan kişile...
blog-2

Örgütsel Davranış - Pearson

Örgütsel Davranış - Pearson Çalışma ve iş yaşamıyla ilgili olan, bu konuda bilgisini artırmak, konulara bakış açısını genişletmek ve uygulamalarını analiz edip geliştirmek isteyen herkesin yararlanabileceği bu kitap, dört a...
blog-2

Vergi Hukuku Ve Türk Vergi Sistemi

Vergi Hukuku Ve Türk Vergi Sistemi Kitap, meslek yüksekokularında okutulan Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi dersleri müfredatına göre hazırlanmıştır. Bu dersler iki ayrı dönemde okutulmaktadır. Ancak birbirinin tamamlayıc...
blog-2

İşlemler Yönetimi

İşlemler Yönetimi Yayınlarımız arasında yer alan Schaum’s serisinden İşlemler Yönetimi kitabı, güncel işlemler yönetimi dersinin içeriğinin tümünü kapsamaktadır. Çalışma, kuramsal ve uygulamaya yönelik önemli konuları kapsa...
blog-2

Ekonomiye Giriş - Kurban Ünlüönen

Ekonomiye Giriş - Kurban Ünlüönen Bu kitap iktisat bölümleri dışında okutulan genel ekonomi, ekonomiye giriş ve ekonomi gibi derslere kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır. Öğrencilere ve ekonomiye ilgi duyanlara temel ekon...
blog-2

Çalışma Hayatında Tükenmişlik Sendromu: Tükenmişlikle Mücade - Olca Sürgevil Dalkılıç

Çalışma Hayatında Tükenmişlik Sendromu: Tükenmişlikle Mücade - Olca Sürgevil Dalkılıç Çalışma Hayatında Tükenmişlik Sendromu: Tükenmişlikle Mücadele Teknikleri - Olca Sürgevil Dalkılıç Çalışan ane olmak ne demek? Ane olmak ...
blog-2

İletişim Ve Medya-Dilek Çiftçi Yeşiltuna

İletişim Ve Medya-Dilek Çiftçi Yeşiltuna Bu kitapta Yeşiltuna, birçok toplumsal soruna, iletişim ve medya boyutundan ışık tutmaktadır. Ulusal sınırların aşılarak küsel politikaların, medya ve iletireşim süreçleri üzerinden ...
blog-2

Öğrenme Güçlüğü olan Bireyler ve Eğitimleri - William N. Bender

Öğrenme Güçlüğü olan Bireyler ve Eğitimleri - Wiliam N. Bender Uzun süreli araştırmalar ve uzmanlık deneyimi sonucunda oluşturulan bu kitap, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tanılanmasında kulanılan ölçütleri, araçları, u...
blog-2

Çift Ve Aile Terapisi: Alanla İlgili Bütüncül Bir Harita - Couple And Family Therapy: An Integrative Map Of The Territory-Jay L. Lebow

Çift Ve Aile Terapisi: Alanla İlgili Bütüncül Bir Harita - Couple And Kith and kin Therapy: An Integrative Sketch Of The Teritory-Jay L. Lebow Çift ve Aile Terapisi: Alanla İlgili Bütüncül Bir Harita - Couple and Kith and k...
blog-2

Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adalet

Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adalet Liderlik konusu, insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen devamlı yenilenen ve gelişen bir kavramdır. Liderlik kabiliyeti, her insanda az veya çok bulunan ve istendiğinde geliştiril...
blog-2

Nükleer ve Parçacık Fiziği

Nükler ve Parçacık Fiziği Bu kitap öncelikli olarak lisans öğrencilerine hitap edecek şekilde yazılmış olmakla birlikte nükler ve parçacık fiziğinde lisans sonrası çalışmalar yapmak isteyenler tarafından da kulanabilir. Kit...
blog-2

Victor Vasarely

Çağdaş sanatın en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Victor Vasarely (1906-197), özelikle Op Art olarak bilinen modern sanat akımının kurucusu olarak hem Avrupa’da hem de Amerika’da çok ünlü bir isim. Arkas H...
blog-2

Küresel Güç Ve Refah

Küresel Güç Ve Refah Ülkemizde siyasetle uğraşanlar iktisat, iktisatla uğraşanlar ise siyaset alanını genelikle ihmal etmektedirler. Doğal olarak ülkemizde, bu iki alanın karşılıklı etkileşimini ele alan çalışmaların sayısı...
blog-2

Taşıt Mekaniği - Selim Çetinkaya

Taşıt Mekaniği - Selim Çetinkaya Taşıt Mekaniği - Selim Çetinkaya Motorlu taşıtlar, bilim ve mühendislik alanlarında çalışan çok sayıda elemanın katkılarıyla gerçekleştirilen karmaşık makinelerdir. Taşıtlar, kulanıcısı veya...
blog-2

1960-1980 Arası İslamcı Dergiler: Toparlanma Ve Çeşitlenme

1960-1980 Arası İslamcı Dergiler: Toparlanma Ve Çeşitlenme 1960-1980 Arası İslamcı Dergiler: Toparlanma Ve Çeşitlenme Ulus devlet serüveninin çeperinde şekilenen içe kapanma dönemi¬nin düşünce dünyasında da cidi bir sınır o...
blog-2

Bitki Besleme - A. Vahap Katkat

Bitki Besleme - A. Vahap Katkat Bitki Besleme - Burhan Kacar, Vahap Katkat İnsan ve hayvanların beslenmelerinde bitkilerin yeri ve önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Çünkü insan ve hayvanlar, gereksinim duyduklar...
blog-2

İnşaat Mühendisleri İçin Jeoloji

İnşat Mühendisleri İçin Jeoloji İnşat Mühendileri İçin Jeoloji - Nail Ünsal İnşat Mühendisleri için Jeoloji kitabı, 191 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşat Mühendisliği bölümünde okutuğum...
blog-2

Matematik Tarihi - Giriş - The History Of Mathematics- An İntroduction

Öğretmen yetiştirme programlarına matematik tarihi ve matematik felsefesi dersleri eklenerek, matematik eğitiminin bu derslerle birlikte düşünülmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, yeni yayınlar üretilmekte ve bu alanın uzmanl...
blog-2

Tabiat Kanunları Değişmez mi?

Tabiat Kanunları Değişmez departure? Fransız filozofu Emile Boutroux (Emil Butru)(1845-1921)sister contingence/olumsu'luk/zorunsuzluk doktrini temelde tabiat kanunları denen ve insan zihninin formüleştirdiği kanunların, biz...
blog-2

Genel Topoloji

Genel Topoloji Bu kapsamlı kitapta, çözümleri ayrıntılı biçimde verilmiş 150 örnek ve Alıştırma, kanıtlamaları ayrıntılı biçimde anlatılmış ve çoğu ilk kez bir Türkçe Topoloji kitabında yer alan 20 Önerme ve Teorem yer alma...
blog-2

Yalın Girişimci: The Lean Entrepreneur - Patrick Vlaskovits

Yalın Girişimci: The Lean Entrepreneur - Patrick Vlaskovits Yalın Girişimci: The Lean Entrepreneur - Gamze Sart Yalın girişimciliğin ve startup'ların gelişimi, vizyon ve inovatif düşünme yeteneğine sahip bireylere bağlıdır....
blog-2

Hücre Biyolojisi Laboratuvarı

Hücre Biyolojisi Laboratuvarı Hücre Biyolojisi Laboratuvarı” kitabı 2. sınıfta okutulan Hücre Biyolojisi (Sitoloji) dersinin laboratuvar çalışmalarında kulanılmak üzere hazırlanmıştır. Kolay bulunan materyaler ve uygulanma...
blog-2

Örgütlerde Stratejik Kırılma Noktası: Yüksek Potansiyelli Çalışanlar

Örgütlerde Stratejik Kırılma Noktası: Yüksek Potansiyeli Çalışanlar Son yılarda, küresel anlamda yaşanan yetenek kıtlığı, artan iş gücü karmaşıklığı ve yetenek için yoğunlaşan rekabet sonucunda örgütler, rekabetçi avantaj s...
blog-2

Durum Çalışması Araştırması Uygulamaları:Applications Of Case Study Research

Durum Çalışması Araştırması Uygulamaları, çeşitli konularda çok sayıda tanımlanmış durum çalışması uygulamalarını tartışmakta ve durum çalışması,teknik ve ilkeleri ile ilgili özel olarak seçilmiş örnekleri kapsamaktadır. K...
blog-2

Temel Biyolojik Psikoloji - Essential Biological Psychology - Jim Barnes

Temel Biyolojik Psikoloji - Esential Biological Psychology - Jim Barnes Temel Biyolojik Psikoloji - Esential Biological Psychology - Jim Barnes Dünyada son yılarda beyin ve davranış üzerine yapılan çalışmalar ilgi görmek...
blog-2

Matematiksel Kartografya-İ. Öztuğ Bildirici

Matematiksel Kartografya-İ. Öztuğ Bildirici Harita projeksiyonlarının temel problemi, yeryüzünü düzlem üzerinde temsil etmek için gerekli matematiksel modeli oluşturmaktır. Küre ya da elipsoit gibi kapalı yüzeylerle modele...
blog-2

İletişim Sistemlerinin Temelleri - John G. Proakis

İletişim Sistemlerinin Temeleri - John G. Proakis  ...
blog-2

Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi Dış ticaret işlemleri; kişiler açısından kariyerli bir meslek edinme, firmalar açısından ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilme, devletler için ise dinamik bir dış ticaret ya...