İşaret Yayınları tüm kitaplar İşaret Yayınları e-kitap

Ev | İşaret Yayınları tüm kitaplar İşaret Yayınları e-kitap

Kitap Türleri

İşaret Yayınları tüm kitaplar İşaret Yayınları e-kitap indir

blog-2

Kuran Mesajı Meal Tesfir Orta Boy

Kuran Mesajı Meal Tesfir Orta Gamin Tercümede benimsediğim üslubu belirlerken çağdaş okuyucunun zihnini Kur'an'a kapatan günceliğini yitirmiş eski ifade tarzını (survival) gereksiz yere kulanmaktan kaçınmaya çalıştım. Diğer...
blog-2

Nüzul Sırasına Göre Tebyinü’l Kur’an - İşte Kur’an (8 Kitap Takım)

Nüzul Sırasına Göre Tebyinü’l Kur’an - İşte Kur’an (8 Kitap Takım) Euzü bilahi work'ş-şeytani'r racim Kur’an'ı Arapça aslından okuyup anlamak ve anladıklarımı Türkçe anlatmak üzere, şeytan-ıracîm'den, onun telkin ve iğvalar...
blog-2

Vahyin Geçmiş Varisleri

Tarihiliğin çığ gibi büyümesi, insanın ideolojik yönünün abartılması ve herşeye cevap vermeye çalışan çokbilirlik/ malumatfuruşluk (üstad narsizmi) eğilimlerinin katkılarıyla ortodokside -neticede- kabuklaşmış, bilgi, hikây...