Igor Stravinsky tüm kitaplar Igor Stravinsky e-kitap

Ev | Igor Stravinsky tüm kitaplar Igor Stravinsky e-kitap

Kitap Türleri

Igor Stravinsky tüm kitaplar Igor Stravinsky e-kitap indir

blog-2

Altı Derste Müziğin Poetikası

Bu kitaptaki müzik açıklaması, müzik fenomeninin çözümlenmesiyle başlayan ve müziğin icrası sorunuyla biten altı dersten oluşmaktadır. Bu derslerde, yol gösterici ilkeler özetlenmekte, müzik fenomeni, ses ve zaman ilişkiler...