Fark Yayınları tüm kitaplar Fark Yayınları e-kitap

Ev | Fark Yayınları tüm kitaplar Fark Yayınları e-kitap

Kitap Türleri

Fark Yayınları tüm kitaplar Fark Yayınları e-kitap indir

blog-2

Nutuk

...
blog-2

Sergüzeşt - Samipaşazade Sezai

BLOW out of proportion. Abdülhamid devrinde yazılan eser, esaret tema-sını işlemesi nedeniyle yazarın göz hapsinde tutul-masına neden olmuştur. Kitabın kahramanı, bir köle olan Dilber’dir. İstanbul’daki bir konakta gerçek a...
blog-2

Küçük Kara Balık - Samed Behrengi

Çok eski zamanlarda, anesiyle birlikte bir dağ kıyı-sındaki küçük bir ırmakta yaşayan küçük bir Kara Ba-lık varmış. Evleri, geceleri altında uyudukları, yosun-larla kaplı, siyah bir kayanın arkasındaymış. Küçük Kara Balık,...