Efil Yayınevi tüm kitaplar Efil Yayınevi e-kitap

Ev | Efil Yayınevi tüm kitaplar Efil Yayınevi e-kitap

Kitap Türleri

Efil Yayınevi tüm kitaplar Efil Yayınevi e-kitap indir

blog-2

Dış Ticaret Kuramlarının Evrimi

Dış Ticaret Kuramlarının Evrimi Bu çalışmanın amacı, Merkantilistlerden günümüze dek, ekonomik düşüncenin geçirdiği evrimi dış ticaret ekseninde sergilemektir. Ekonomi politikalarını belirleyen, ekonomik çıkarlardır. Kuram...
blog-2

Ekonomide Masallar Gerçekler - Ömer Faruk Çolak

Küreseleşme, sanayi devrimi ile başlamıştır ancak, 1980 sonrası finansal serbestleşme ile birlikte farklı bir hamle yapmıştır. Makro iktisat teorisi de bu değişime ayak uydurmuştur. Keynesyen iktisat gözden düşmüş, neoklas...
blog-2

Makro İktisat ve Yeni Makro İktisat

Makro İktisat ve Yeni Makro İktisat Bu makro iktisat ders kitabı “Makroökonomik und Neue Makroökonomik” başlıklı kitabın Almanca lad baskısının Türkçe çevirisidir. Kitabın özelikle lad çeyrek yüzyılda giderek daha fazla bi...
blog-2

Kompozit Malzeme Mekaniği - Autar K. Kaw

Kompozit Malzeme Mekaniği - Autar K. Kaw Kompozit Malzeme Mekaniği - Autar K. Kaw Kaw, ayrıntılı ve kapsamlı örnekleriyle yüksek övgüler alan Kompozit Malzeme Mekaniği kitabının ilk baskısını 197 yılında sunmuştur. Ay...