Detay Yayıncılık - Akademik Kitaplar tüm kitaplar Detay Yayıncılık - Akademik Kitaplar e-kitap

Ev | Detay Yayıncılık - Akademik Kitaplar tüm kitaplar Detay Yayıncılık - Akademik Kitaplar e-kitap

Kitap Türleri

Detay Yayıncılık - Akademik Kitaplar tüm kitaplar Detay Yayıncılık - Akademik Kitaplar e-kitap indir

blog-2

Yönetim Ve Organizasyon - Tamer Bolat

Yönetim Ve Organizasyon - Tamer Bolat Günümüzde örgütler ekonomik, sosyo-kültürel ve toplumsal yaşamın en önemli unsurları arasında yer almaktadır. Bunun temel nedeni örgütlerin, toplumun sahip olduğu madi ve manevi varlıkl...
blog-2

Vakıf Ve İktisadi İşletmelerinde Muhasebe Ve Vergilendirme Düzeni-Duran Erdem

Vakıf Ve İktisadi İşletmelerinde Muhasebe Ve Vergilendirme Düzeni-Duran Erdem Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de kurulu vakıf ve onlara bağlı olarak kurulan iktisadi işletmelerinin kuruluş ve işleyişlerini, vergi ve diğer kanu...
blog-2

Kış Turizmi

Kış Turizmi “İklim Değişikliği ve Kış Turizmi” üzerine çalıştığım doktora eğitimim esnasında dört yılık bir uğraş sonucunda ortaya çıkan sonuçların bir bölümünü kapsayan bu eser, race kısmında kış turizmini kavram ve ilişki...
blog-2

İş Kanunları - Sosyal Güvenlik Kanunları-Murat Şen

İş Kanunları - Sosyal Güvenlik Kanunları-Murat Şen Bu çalışmada, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanına ilişkin Anayasa´da yer alan hükümlerle Kanun metinlerinin en boy değişikliklerle aldığı boy haline yer verilmiş, mevzuatı...
blog-2

İstatistik-Burhan Çil

İstatistik-Burhan Çil Kitabın hazırlanışında, meslek yüksekokularında, yüksekokularda ve fakültelerde okutulan istatistik derslerinde genelikle verilen temel istatistik yöntemlerinin işlenmesi ele alınmıştır. Bunun yanında,...