Beta Yayınevi tüm kitaplar Beta Yayınevi e-kitap

Ev | Beta Yayınevi tüm kitaplar Beta Yayınevi e-kitap

Kitap Türleri

Beta Yayınevi tüm kitaplar Beta Yayınevi e-kitap indir

blog-2

Sinemada Akımlar

Sinemada Akımlar....
blog-2

Türk Ticaret Kanunu Şerhi

...
blog-2

Küresel Pazarlama

Küresel Pazarlama Küresel Pazarlama Kavramı Pazarlama Örgütlenmesi, Bilgi ve Araştırma Sistemi Pazarların Ekonomik Çevresi Kültürel, Yasal ve Çoğrafik Çevre Tüketici Davranışları Pazarların Rekabet Analizi Hedef Pazar Tayin...
blog-2

Malvarlığına Karşı Suçlar

...
blog-2

Ufak Şeyleri Dert Etmeyin - Richard Carlson

‘Ufak şeyleri dert etmediğiniz’ zaman yaşamınızın kusursuz olmayacak fakat hayatın size sunduklarını daha az dirençle kabulenmeyi öğreneceksiniz. Zen felsefesinin anlatığı gibi, bütün gücünüzle direnmek yerine, sorunları ‘b...
blog-2

Pazarlama Stratejileri Yönetsel Bir Yaklaşım-Kolektif

Pazarlama Stratejileri Yönetsel Bir Yaklaşım-Kolektif Birinci Kısım: Stratejik Düşünme, Pazarlama Düşüncesinin Gelişimi ve Jenerik Pazarlama Stratejileri Birinci Bölüm: Pazarlama Düşüncesinin Gelişimi, Pazar Odaklılık ve S...
blog-2

Beta Yayınevi İş Hukuku

Beta Yayınevi İş Hukuku....
blog-2

Hukuk Terimleri Sözlüğü İtalyanca-Türkçe/Türkçe-İtalyanca-Yasemin Yaşa

Hukuk Terimleri Sözlüğü İtalyanca-Türkçe/Türkçe-İtalyanca-Yasemin Yaşa “…Alah kozmosu altı günde mekân olarak yaratmaktadır…” Peki ya zaman olarak? “Sûfî mütefekirler, madî zamandan mânevî zamana geçerek zamanın hakîkat...
blog-2

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  ....
blog-2

İnsan Kaynakları Yönetimi - Canan Çetin

İnsan Kaynakları Yönetimi - Canan Çetin  . İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş. İş Analizi ve İş Tasarımı. İnsan Kaynakları Planlaması. İnsan Kaynakları Tedarik ve Seçimi. Eğitim ve Geliştirme. Kariyer Yönetimi. Performans De...
blog-2

Türk Ticaret Kanunu - Celal Ülgen

Türk Ticaret Kanunu - Celal Ülgen * Kavramlar * Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakında Kanun * 3095 S. Kanuni Faiz ve Temerüt Faizine İlişkin Kanun * Çek Kanunu * Rekabetin Korunması Haklkında Kanun * T...
blog-2

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku  Borç için Takip Hukukuna Giriş  Hukuki Çareler  Takip Prosedürün Genel Esasları  Giriş Muhakemesi  Borçlunun Madi Hukuk Yönünden Korunması  Haciz Yoluyla Takip  Paraya Çevirme  Özel Takip Yoları  İlaml...
blog-2

Kamu Yönetimi-Kadir Caner Doğan

Kamu Yönetimi-Kadir Caner Doğan Kamu Yönetimi - Bekir Parlak & Kadir Caner Doğan *Yönetim Kavramı *Kamu Yönetimi Kavramı *Kamu Yönetiminin Diğer Disiplinlerle İlişkisi *Klasik Kamu Yönetimi ve Yeni Kamu Yönetimi *Bir Di...
blog-2

T.C. Anayasası - Celal Ülgen

*Türk Bayrağı Kanunu *İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi *Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi *Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu *T. C. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Formu *Olağanüstü Hal Kanunu....