Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar Eğitim Yönetimi Kitapları kitaplar eBook

Ev | Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar Eğitim Yönetimi Kitapları kitaplar eBook

Kitap Türleri

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar Eğitim Yönetimi Kitapları eBook kitap indir

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar Eğitim Yönetimi Kitapları

blog-2

Türkçe Ders Kitabı Çözümlemeleri

Türkçe Ders Kitabı Çözümlemeleri "Öğretim ortamlarında belirlenmiş olan hedeflere ulaşmak amacıyla birçok öğretim/öğrenim etkinliği gerçekleştirilir. Bu etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için birtakım araç-gereçlere ger...
blog-2

Farklılıkları Yönetme

Farklılıkları Yönetme Bilgi ve küreseleşmenin egemen olduğu çağımızda her alanda yaşanan hızlı değişim örgütleri de etkilemektedir. Bu süreçte örgütler farklılıkların ön plana çıktığı çok kültürlülüğe doğru evrilirken insan...
blog-2

Eğitimde Yeni Değerler Eğitimde Dönüşüm

Eğitimde Yeni Değerler Eğitimde Dönüşüm Eğitimde dönüşümün amacı eğitim sisteminin tıkanıklığına çözüm üretme çabasında olan zihinlerde yeni resimler oluşmasına yardımcı olmaktır. Türk Eğitim Sisteminin classification yapıl...
blog-2

Öğretim İlke Ve Yöntemleri (Abdurrahman Kılıç)

Öğretim İlke Ve Yöntemleri (Abdurahman Kılıç) Bu kitabın temel amacı, öğretmen adaylarımızın ve öğretmenlerimizin öğretimin planlanması ve uygulanmasıyla ilgili olarak öğretmenlik mesleğinin gereği birtakım temel bilgi ve b...
blog-2

Eğitimde Yeni Yönelimler

Eğitimde Yeni Yönelimler Bu yapıt 21. yüzyıl eğitim dünyasında yeni yönelimlerin neler olduğu ve nereye yöneldiği konusunda eğitim kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Ele alınan konular son on yılda eğitimde d...
blog-2

Öğretim Liderliği

Öğretim Liderliği Türkiye 20 li yılara başka konularda olduğu gibi eğitimle ilgili pek çok sorunla birlikte girmektedir. Merkezi yönetimler tarafından eğitim sistemiyle ilgili olarak hazırlanan değişik stratejileri yanında ...