On İki Levha Yayınları Hukuk Kitapları kitaplar eBook

Ev | On İki Levha Yayınları Hukuk Kitapları kitaplar eBook

Kitap Türleri

On İki Levha Yayınları Hukuk Kitapları eBook kitap indir

On İki Levha Yayınları Hukuk Kitapları

blog-2

Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Konular

Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Konular Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Hukuk Araştırma Konferansları Serisi kapsamında yayınlanan bu kitapta savcılığın güncel konumu ve tarafsızlığı: savcı-koluk ilişkisi ile soruşturm...
blog-2

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Kefalet sözleşmesi türlerinden reefer olan  müteselsil kefalet sözleşmesi Borçlar Kanunu sistemi içerisinde istisnai kefalet türü olarak kabul edilmekle birlikte uygulama...