Efil Yayınevi Ekonomi Pazarlama Kitapları kitaplar eBook

Ev | Efil Yayınevi Ekonomi Pazarlama Kitapları kitaplar eBook

Kitap Türleri

Efil Yayınevi Ekonomi Pazarlama Kitapları eBook kitap indir

Efil Yayınevi Ekonomi Pazarlama Kitapları

blog-2

Makro İktisat ve Yeni Makro İktisat

Makro İktisat ve Yeni Makro İktisat Bu makro iktisat ders kitabı “Makroökonomik und Neue Makroökonomik” başlıklı kitabın Almanca lad baskısının Türkçe çevirisidir. Kitabın özelikle lad çeyrek yüzyılda giderek daha fazla bi...
blog-2

Ekonomide Masallar Gerçekler - Ömer Faruk Çolak

Küreseleşme, sanayi devrimi ile başlamıştır ancak, 1980 sonrası finansal serbestleşme ile birlikte farklı bir hamle yapmıştır. Makro iktisat teorisi de bu değişime ayak uydurmuştur. Keynesyen iktisat gözden düşmüş, neoklas...
blog-2

Dış Ticaret Kuramlarının Evrimi

Dış Ticaret Kuramlarının Evrimi Bu çalışmanın amacı, Merkantilistlerden günümüze dek, ekonomik düşüncenin geçirdiği evrimi dış ticaret ekseninde sergilemektir. Ekonomi politikalarını belirleyen, ekonomik çıkarlardır. Kuram...